Här kan du byta eller köpa din helt nya gasoltub. När du byter gasoltub hos oss är vi noga med att du byter in och att du får en tub som är godkänd och inte för gammal. Vi tar tyvärr inte emot en utgången tub som har års-märkning efter tio år om den inte är köpt av oss, då tar vi emot den utan kostnad. Utgångna tuber lämnas på återvinningsstationer.